اطلاعيه کميته بين المللي عليه اعدام در مورد انتخاب

 مسئول کميته عليه اعدام

 

کميته بين المللي عليه اعدام با تشکر فراوان از فعاليتهاي موثر و دلسوزانه منوچهر ماسوري در سمت مسئول کميته بين المللي عليه اعدام، براي دور جديد فعاليت خود، فرشاد حسيني رابعنوان مسئول کميته بين المللي عليه اعدام  انتخاب کرد. منوچهر ماسوري بدليل مشکلات شخصي، از سمت دبير کميته عليه اعدام کناره گيري کرد و در يک نشست در روز ۶ ماه آوريل فرشاد حسيني اين مسئوليت را به عهده گرفت. براي فرشاد حسيني آرزوي موفقيت در اين کميته بسيار مهم و در اين مسئوليت را داريم. بدين وسيله به اطلاع عموم ميرسانيم که براي تماس با فرشاد حسيني و کميته عليه اعدام با اين شماره تلفن و ادرس اينترنتي تماس بگيرند.

 

تلفن:

 0031633602627

فاکس:

0017345386165

ای میل:

farshadhoseini@yahoo.com

ICAE.info@gmail.com

 

کمیته بین المللی علیه اعدام

۱۱ آوریل ۲۰۰۹