فشار را برای لغو حکم اعدام کبرا رحمانپور بیشتر کنیم!

 

بنا بر گزارش روزنامه اعتماد (24 فروردین) خطر  اعدام کبرا رحمانپور که نزدیک به دو سال و نیم است که زیز  تیغ اعدام است، افزایش یافت. همسر کبرا که فرزند مقتول می باشد، با مراجعه به مراکز قضایی خواستار اجرای حکم اعدام شده است.

 

مردم شریف و آزاده!

انجمنها، گروهها و سازمانهای مدافع حقوق بشر!

 

کبرا رحمانپور، قربانی فقر و جامعه ناعادلانه در ایران شده است. می شود و باید حکم اعدام وی لغو شود. دولت جمهوری اسلامی باید در این پرونده دخالت کند و به خواست مردم ایران که لغو این حکم غیر انسانی و ناعادلانه را گردن نهد.

مردم ایران در سال گذشته با تشکیل کمیته های نجات کبرا، با ارسال هزاران نامه به دفاتر روزنامه ها، خواست خود را مبنی بر لغو حکم اعدام کبرا رحمانپور، را اعلام کرده اند. مردم ما مانند مردم متمدن اکثریت کشورهای جهان با قانون اعدام مخالف هستند و خواهان لغو این قانون می باشند.

 

مردم آزاده و مخالف حکم اعدام!

 

فشار را برای لغو حکم اعدام کبرا باید،افزایش داد. فرستادن نامه، فاکس، ایمیل برای مقامات جمهوری اسلامی و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر و همچنین سازمان ملل و پارلمان اروپا، را باید در سطح وسیع انجام دهیم. به هر وسیله که امکان دارید، افکار عمومی محل زندگی خود را بسیج کنید که به این حکم ضد انسانی اعتراض کنند.

 

نامه های اعتراضی خود را به آدرس های زیر بفرستید.

 

با احترام

منوچهر ماسوری – هماهنگ کننده بین المللی کمپین مبارزه برای لغو قانون اعدام درایران

www.adpi.net

a-mail: lagve_edam4@hotmail.com

tel:+46 736999114

+46 730296558

 

 

 

 


Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10, Switzerland
Fax:
+ 41 22 917 9022
E-mail: tb-petitions@ohchr.org

 

INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR MENSCHENRECHTE
Deutsche Sektion e.V.
Borsigallee 9
60388 Frankfurt a.M.
 Fax: 069-420 108 33, e-mail: info@igfm.de


International Human Rights Association Bremen
Fax: 0049 421 498 72 76
mail: imrv@humanrights.de

 

Human Rights- Parliamentary Committees

EU: dg2-droi@europarl.eu.intPresident the Islamic Republic
His Excellency M. Khatami,
The Presidency. Palestine Ave.
Azerbaijan Intersection.
Tehran, Islamic Republic of Iran.
Fax 98 21 64 66 415

 

His Excellency The Minister of Foreign Affairs,
Kamal Kharrazi
Keshk-e Mesri Avenue,
Tehran, Islamic Republic of Iran,
Fax 98-21 674790

 

Mr Mohammad Hassan Zia'i-Far
Secretary, Islamic Human Rights Commission
PO Box 13165-137
Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax: + 98 21 204 0541