04.11.2006

همایشی در مقابل پارلمان سوئد برای نجات جان محکومان به اعدام در ایران برگزار شد

رادیو فردا:
روز دوشنبه به فراخوان کمیته بین المللی علیه اعدام، همایشی در استکهلم در مقابل پارلمان سوئد برای نجات جان محکومان به اعدام در ایران برگزار شد. چند تن از اقوام مهناز و منوچهر ماسوری نمایندگان کمیته بین المللی علیه اعدام توسط جمهوری اسلامی اعدام شده اند. منوچهر ماسوری درباره ملاقات با خانم سوزان نیلسن مشاور وزیر امور خارجه سوئد در امور خاورمیانه و آفریقا در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: گزارشی داشتیم از افزایش اعدام ها در ایران و احکام اعدام و همچنین گزارشی از پرونده های اعدامی که در دستور کار ما بود؛ فاطمه حقیقت پژوه، ولی الله فیض مهدوی و کبرا رحمانپور، که معاون وزیر گفتند پرونده خانمها رحمانپور و حقیقت پژوه روی میز دولت های اروپایی است، اما پرونده آقای مهدوی شناخته شده نیست و قول دادند آن را در اروپا به جریان اندازد و همچنین قول داد با وزیر مستقیما صحبت کند و موافقت ایشان را جلب کند برای اخطار به نماینده جمهوری اسلامی. آقای ماسوری در ادامه از تاثیر فشار دولت های اروپایی به جمهوری اسلامی در رابطه با نجات جان محکومان به اعدام می گوید