انتخاب مسئول کميته عليه اعدام


آیا وحشی گری جمهوری اسلامی حد و مرزی می شناسد


سعید ماسوری را آزاد کنید


گزارش احمد شهید درباره  اعدامها در ایران


جنبش علیه اعدام، جنبش دفاع از حق زندگی


نامه مادر سعید ماسوری


جنبش دفاع از زندگی


همکاری با علیه اعدام


مصاحبه نشریه علیه اعدام با منوچهر ماسوری در باره فستیوال حق زندگی برای همه

در ۱۱ جولای ۲۰۰۵


جنایت جنایت

اعدامدو نوجوان توسط جمهوری اسلامی


همایش در مقابل پارلمان سؤيد علیه اعدام ها د رایران


زیر تیغ اعدام


جمهوری اسلامی در پی انتقام گیری از زندانیان سیاسی اعتصابی است


ما همچنان نگران جان سعید ماسوری هستیم


ریسمان حیات کبرا به قلب ما پیوند خورده است


فشار برای لغو حکم اعدام کبرا رحمانپور را بیشتر کنیم


جان سعید ماسوری در خطر است


To: Amnesty International


To: Amnesty International-2


To: European Court of Human Rights


اعدامها را متوقف کنید، احکام اعدام را لغو کنید


مصاحبه رادیو فردا درباره اعتراضات علیه اعدامها در ایران


خواست صریح و انسانی مردم ایران!


مصاحبه رادیو فردا با منوجهر ماسوری


دلتنگیهای مادر سعید ماسوری


خانواده سعید ماسوری از مدیر کل روابط عمومی زندانها می پرسد!


تقلیل حکم اعدام سعید ماسوری به ابد


سومین هفته سعید ماسوری در انفرادی و نامه سرگشاده مادر سعید


افسانه نورزی و کبرا رحمانپور


چرا مجازات اعدام؟


شبی در مقابل پارلمان سوید


پیام به مردم و خانواده های زندانیان سیاسی و محکوم به اعدام، به مناسبت روز جهانی علیه اعدام


اطلاعیه های علیه اعدام، سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸