ملاقات با نمایندگان وزرات امورخارجه سؤید!

 

دانشجویان دربند، احکام سنگسار، اعدام و محکومیت جمهوری اسلام به عنوان یک حکومت آپارتاید، موضوع ملاقات بود!

 

 

روز پنجشنبه 14 فوریه هﯿﺌتی مرکب از مهین علیپور دبیر "علیه تبعیض" سازمان دفاع از حقوق زن، مهناز ماسوری نماینده کمیته آزادی زندانیان سیاسی و کمپین همبستگی با دانشجویان دربند و منوچهر ماسوری دبیر کمیته بین المللی علیه اعدام با نمایندگان بلندپایه وزرات امور خارجه دیدار و گفتگو کردند. آقای داگ یولین دانفلت رﺋيیس گروه "گلف" که مسؤلیت خاورمیانه و افریقای شمالی را دارد. ویکتوریا لی، مسؤل کمیسیون حقوق بشر وزرات امورخارجه و عضو کمبیسون حقوق شر اروپا و اولف ساملسون مسؤل ویژه پیگیری حقوق بشر درایران، از طرف وزرات امور خارجه در این جلسه شرکت کرده بودند. در این ملاقات ضمن انتقال اطلاعات و اسناد نقض حقوق انسانی درایران، بحث و گفتگوی جدی و پر حرارتی درباره موضعگیریهای دولت سوﺋد، مابین نمایندگان وزرات امور خارجه سوﺋد و افراد هﯿﺌت صورت گرفت که تأثیر آن برای موضعگیریهای آینده دولت سوﺋد بسیار مثبت ارزیابی شد.

ابتدا منوچهر ماسوری شرایط کلی نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و شرایط سیاسی ایران را با اشاره به اعدام های گسترده علنی تابستان سال 2007 ، مقاومت مردم و اعتراضات بین المللی و نهایتأ عقب نشینی جمهوری اسلام با دستورالعمل شاهرودی از اعدام های علنی، تشریح کرد.

سپس مهناز ماسوری با اشاره به اعتراضات دانشجویان به مناسبت 16 آذز، سالگرد روز دانشجو و سرکوب و دستگیری آنان توسط جمهوری اسلامی، کمپین همبستگی بین المللی با دانشجویان را تشریح کرد. وی توضیح داد که یک آپارتاید جنسی مشغول جدا سازی دختران دانشچو از پسران است که مورد اعتراض شدید دانشجویان قرار گرفته است. خود دانشجویان در ایران، دانشگاه را به یک زندان بزرگ تشبیه کرده اند که در محاصره مامورین امنیین و پلیس هستند. و  و در ادامه توضیح داد که هر انجمن و اتحادیه دانشجویی در اروپا، کانادا و امریکا که ما با آنها تماس گرفته ایم از مبارزات آزادیخوهان و برابری طلبانه دانشجویان حمایت کرده اند. در سوﺋد اس اف اس، اتحادیه سراسری دانشجویان و انجمن دانشجویان اوپسلا از این کمپین حمایت کرده اند. ما حمایت مردم در سوﺋد را داریم. مهناز ماسوری ضمن اراﺋه لیست دانشجویان بازداشتی توضیح داد که بر اثر مبارزات و اعتراضات مردم در ایران و خارج از ایران، تعداد 11 نفر از دانشجویان آزاد شده اند که ما در تلاش هستیم که کلیه دانشجویان بدون قید و شرط آزاد شوند. خواستی که من و کمپینی که من نمایندگی می کنم داریم، موضعگیری رسمی و علنی شما علیه سرکوب دانشجویان و تاکید بر آزادی بی قید و  شرط دانشجویان دستگیر شده طی یک نامه رسمی وزرات امورخارجه سوﺋد است.   

مهین علیپور با تشریح اوضاع و شرایط زنان درایران، جمهوری اسلامی را با دولت آپارتاید افریقای جنوبی مقایسه کرد و توضیح داد که زنان در جمهوری اسلامی هیچ حق حقوقی ندارند. نصف ارزش مرد ارزش دارند. و به عنوان شهروند درجه دوم در جامعه با آنان برخورد می شود. وی سپس به سرکوب داﺋمی زنان توسط جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت، سنگسار یکی از حربه های سرکوب زنان است که برای به انقیاد کشیدن زنان معترض به شرایط زیست و روابط جنسی تحمیلی، به کار گرفته می شود. مهین علیپوز سپس پرونده آذر و زهره کبیری را توضیح داد که چطور بیرحمانه ابتدا به 100 ضربه شلاق محکوم می شوند و پس از چند ماه به سنگسار محکوم می شوند. وی تاکید کرد که یک کمپین وسیع در جریان است که تلاش می کند، این احکام را لغو کند. باید دنیا به این عمل وحشیانه سنگسار بطور یکپارچه اعتراض کند و خواستار برچیدن این شکل مجازات در کلیه کشورها شوند. وی افزود اینکه جمهوری اسلامی سنگسار میکند، اینکه کودکان را اعدام میکند ، اینکه دانشجویان وکارگران را بخاطر دفاع از حقوقشان دستگیر میکند حتی طبق کنوانسیون های بین المللی که جمهوری اسلامی  عضوشان است خلاف میکند و حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندان را زیر پا میگذارد و با این حال کشورهائی مثل سوئد سکوت و یا مماشات میکنند .

وی همچنین خبر خوشحال کننده توقف اجرای اعدام شهلا جاهد را به حاضرین داد و تاکید کرد در پس این توقف حکم، مبارزات و اعتراضات وسیع بین امللی و داخلی وجود دارد.

سپس مهین علیپور ناخرسندی خود را از سازشکاریهای دولت سوﺋد و دعوت سران و مسؤلین جمهوری اسلامی به سوﺋد اعلام کرد و گفت این حرکت توهین به من، ما و مردم ایران است. مردم ایرانی مقیم سوﺋد بشدت از چنین حرکاتی عصبانی و ناراحت می شوند، مانند سفر منوچهر متکی که با اعتراضات گسترد مردم مقم استکهلم مواجه شد.

مهین علیپور در پایان خواستار شد که : دولت سوئد و کلیه دولتهای اروپایی باید در رابطه با اقدامات جنایتگر حمهوری اسلامی مثل اعدام ، اعدام کودکان ، سنگسار و سرکوب مردم بطور عاجل و فوری عکس العمل نشان داده و جمهوری اسلامی را محکوم کنند. این دولت و سایر دولتهای اروپایی باید خواستار لغو سنگسار و اعدام و شکنجه در ایران شوند. و در نهایت باید این دولتها بپذیرند که نمایندگان جمهوری اسلامی نمایندگان مردم ایران نیستند و هیج دولتی نباید بطور رسمی سر میز مذاکره سیاسی با آنها بنشیند.

در خاتمه بیانیه محکومیت جمهوری اسلامی بمثابه آپارتاید جنسی به این هیئت تقدیم شد و وی خواستار آن شد که دولت سوئد در این کمپین برای به انزواکشیدن این آپارتایدجنسی در ایران این جنبش را حمایت کند

داگ یولین دانفلت ، در توضیح اقدامات دولت سوئد، گفت که دولت سوئد هیچگاه سر سوزنی از انتقاد جدی و محکوم کردن اعدام ها و سنگسارها کوتاه نیامده است و ما همواره در ملاقاتهایی که با نمایندگان جمهوری اسلامی داشته ایم یکی از موضوع های بحث مان حقوق بشر و رعایت آن توسط جمهوری اسلام بوده است. کارل بیلد وزیر امورخارجه سوئد در چند نوبت رسمأ نامه اعتراضی داده است که آخرین آن در پایان سال 2007 منتشر شد. همچنین بارها بطور شفاهی به نمایندگان جمهوری اسلامی و سفیر آن در جمهوری اسلامی تذکر داده شده است. بطور نمونه دوهفته پیش حسن قشقاوی سفیر ایران اینجا بوده که به وی از سوی وزیر تذکر داده شده و حتی لحن ها تند شده و صداها هم بالا رفته است. ما سیاستمان این است که هم بتوانیم در موارد مشخص جان آدمهای معینی را نجات دهیم و از روابطمان با دولت جمهوری اسلامی استفاده کنیم و هم با صبر و حوصله در دراز مدت بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تأثیر بگذاریم. ولی قبول کنید که دیکتاتورهای زیادی مانند جمهوری اسلام در منطقه هستند که حقوق بشر را زیرپا می گذارند و آنها هم موضوع کار ما هستند.

 

 ویکتوریا لی توضیح داد که در اروپا بسیار جدی و پیگیر با موضوع اعدام بطور کلی در جهان و سنگسار به طور ویژه در ایران برخورد می شود. وی به تصویب قعطنامه سازمان ملل علیه اعدام در سطح جهان در پایان سال 2007 اشاره کرد و گفت این قعطنامه بر اثر پیگیری پارلمان و دولت اروپا تصویب شد. وی همچنین گفت که اروپا در چند نوبت و همین دو هفته پیش هم طی اطلاعیه های رسمی خواستار لغو احکام اعدام، اعدام نوجوانان و سنگسار در ایران شده است.

 

اولف سامسلسون گفت که با تعدادی از نامهای دانشجویان در لیست آشنا است و با پرونده آنان کار می کند. وی اظهار داشت که از طرف وزرات امورخارجه سوئد ماموریت ویژه دارد که امر حقوق بشر در ایران را پییگیری کند. وی ادامه داد که برای آزادی دانشجویان زندانی از کلیه امکانات و روابط خود استفاده خواهد کرد.

 

منوچهر ماسوری ضمن اراﺋه پرونده های نوجوانان زیر 18 سال محکوم به اعدام و تاکید بر اعتراض سریع به اجرای حکم اعدام بهنام زارع و سنگسار عبدالله فریور مقدم، توضیح داد که مقایسه جمهوری اسلامی با دیکتاتورهای منطقه، مقایسه ای ساده و خطاست. جمهوری اسلامی یک حکومت متعارف نیست. حتی یک دیکتاتوری متعارف و ساده نیست. یک حکومت اسلامی، توتالیست، راسیستی و فاشیستی است که تنها می شود آنرا با دولت آپارتاید افریقای جنوبی مقایسه کرد. از طرف دیگر یک جنبش مردمی اعتراضی نیرومند در ایران حضور دارد که در کشورهای دیگر منطقه وجود خارجی ندارد. دولت جمهوری اسلامی زیر فشار اعتراضات مردم دست به سرکوب، بازداشت و اعدام می زند و هدفش از صدور احکام اعدام به شکل قرون وسطایی مانند سنگسار و پرتاب از ارتفاع، سرکوب جنبش های اعتراضی زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران و کل مردم ایران است. مردم ایران جمهوری اسلام را نمی خواهند. دولت سوﺋد در کنار مردم ایران است یا جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی به هیچ شکلی نماینده مردم ایران نیست، نه قانونی بر اساس قوانین بین المللی که کلیه کنوانسیون حقوق کودک و  حقوق بشر را زیر پا می گذارد و نه از انسانی. کسانی که به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ملاقات می کنید، نماینده مردم ایران نیستند ما نماینده مردم هستیم. ما نماینده اعتراض مردم به جمهوری اسلامی هستیم. مردم به ما مراجعه می کنند که صدای اعتراض آنان در جهان باشیم.

 

در پایان هﯿﺌت شرکت کننده خواستار عکس العمل سریع وزرات امورخاجه سوﺋد شدند. همچنین خواستار ملاقات با وزیر امورخارجه سوﺋد شدند.

 

2008-02-16

 

 

"علیه تبیعض" سازمان دفاع از حقوق زن

کمیته آزادی زندانیان سیاسی

کمیته بین المللی علیه اعدام