جمعه ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۷

پیام به مردم و خانواده های زندانیان سیاسی و محکومین به اعدام! به مناسبت روز جهانی علیه اعدام!دهم اکتبر/ 18 مهر، روز جهانی علیه اعدام، فرا می رسد. جنش جهانی علیه اعدام می رود تا در روز جهانی علیه اعدام، بشریت را به لغو مجازات اعدام در سراسر جهان فراخوان دهد. ده ها سازمان، حزب و گروه مخالف قانون ضد انسانی مجازات اعدام در سراسر جهان در تدارک وسیعترین اعتراضات علیه مجازات اعدام در جهان هستند. بشریت مترقی باید قاطعانه خواستار لغو مجازات اعدام را در سراسر جهان شود.در ایران هم باید همگام با دنیا خواستار لغو مجازات اعدام شد. در این میان شما خانواده های زندانیان سیاسی و کلیه محکومین به اعدام و بازماندگان اعدامیها، نقش مهمی دارید. هم اکنون نفس وجود قانون مجازات اعدام در ایران، جان بیش از صد کودک را که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال بوده اند تهدید می کند. جمهوری اسلامی به استناد به گزارش سازمان عفو بین الملل تنها کشوری است که در سال گذشته و سال اخیر، کودکان زیر 18 سال را محکوم به اعدام کرده است و حکم آنان را اجرا نموده است. شما می توانید و باید در کنار مردم جهان در روز جهانی علیه اعدام 10 اکتبر/ 18 مهر، خواستار لغو مجازات اعدام شوید.جمهوری اسلامی نمی تواند بیش از این در برابر فشار های بین المللی مقاومت کند. جنبش علیه اعدام در ایران روز به روز گسترده تر می شود. باید این جنبش را سازمان داد و در کنار جنبش آزادی زندانیان سیاسی آن را به میدان کشاند. باید در هماهنگی با فشارهای بین المللی، در ایران هم جمهوری اسلامی را زیر فشار اعتراضات گسترده قرار داد. مردم، خانواده زندنیان سیاسی و خانواده های محکومین به اعدام و اعدامیها! من به عنوان یکی از فعالین جنبش علیه اعدام و به عنوان یکی از اعضای بزرگ خانواده های زندانیان سیاسی و اعدامی از شما دعوت می کنم که به هر شکل ممکن که می توانید در روز جهانی علیه اعدام، به قانون مجازات اعدام اعتراض کنید و خواستار لغو آن شوید. در مقابل دفتر سازمان ملل درتهران می توانید اجتماع کنید و خواست خود را به گوش جهانیان برسانید.

با احترام منوچهر ماسوری- دبیر کمیته بین المللی علیه اعدام

manochermasori@yahoo.com