ریسمان حیات کبرا به قلب ما پیوند خورده است

آزادی کبرا رحمانپور خواست مردم ایران

 

مردم شریف و آزاده

 

خبر تآیید حکم اعدام رحمانپور، چنان دردی در جان و روحم پیچاند که گویی خبر اعدام سعید را شنیده ام، نفسم به سختی بالا می آمد. چه کار باید کرد؟ جزء تلاشی گسترده تر، سازماندادن اعتراضات گسترده تر، مگر امکان دیگری داریم. جای خوشبختی بود که مینا احدی چهره سرشناس جنبش علیه اعدام و سنگسار مهمان ما در استکهلم بود. مینا احدی به محض شنیدن خبر،پیشنهاد تظاهرات در مقابل وزرات امور خارجه سود در مرکز شهر استکهم را داد. این تظاهرات که تحت عنوان تظاهرات شبانه در ساعت 8 شب روز سه شنبه، دیروز، برگزار شد، اقدامی عاجل از سوی جنبشی است که جان انسانها در صدر ارزشهایش قرار دارد. ما مردم مقیم استکهلم در این تظاهرات اجتماع کردیم و با جان و دل از اعماق وجودمان، فریاد زدیم "کبرا رحمانپور را آزاد کنید" شعاری که خواست مردم ایران چه در داخل کشور و چه خارج است. مینا احدی چون همیشه با شور و احساس عمیق انسانی خود از انگیزه ما برای انجام این تظاهرات شبانه که به سرعت و با کمبود وقت سازماندهی شده بود، گفت و آزادی  کبرا رحمانپور را، بدون قید و شرط خواستار شد. جمعیت حاضر، همراه با مینا احدی بغض های گره خورده خود را با شعارهای کوبنده علیه جمهوری اسلامی گره می دادند. فریادهای ما فضای ساکت تابستانی شهر استکهلم را به هم ریخت. مردم رهگذر جویای موضوع شدند و لیست اعتراضی به حکم اعدام کبرا را امضاء کردند. این گوشه از فعالیتهای ما برای نجات جان کبرا بود. امروز مینا احدی به همراهی یک تیم با مقامات وزرات امور خارجه سود ملاقات کرده است و خواست مردم ایران را مبنی بر لغو حکم و اعدام کبرا و آزادی وی را با ایشان در میان گذاشته است

 

مردم، مبارزان راه انسانیت و آزادی

حق حیات اولین و ابتدایی ترین حق هر انسان است. هیچ قدرتی نباید، این حق را از ما انسانهای که به زندگی عشق می ورزیم، بگیرد. کبرا رحمانپور از زندان به مینا احدی و همه انسانهای شریفی که برای حق زندگی وی تلاش می کنند، پیام داده است که " هرکاری که می توانید بکنید، از شما متشکرم، من از اعدام می ترسم" این سخنان انسانی است که به زندگی و زنده مانده عشق می ورزد. باید سنگدل و بیرحم بود که این انسان قربانی را به قربانگاه فرستاد. انسانی، زن جوانی که خود قربانی بی عدالتیهای جامعه است، باید در مقام قربانی از او دلجویی شود نه در مقام مقصر و گناهکار او را بالای دار اعدام فرستاد. جمهوری اسلامی باید به این خواست انسانی ما مردم ایران گردن نهد. سران جمهوری اسلامی از نفرت مردم از اعدام و شکنجه وزندان مطلع هستند، ایشان هیچ چاره ای ندارند جزء اینکه از قدرت خود استفاده کنند و کبرا رحمانپور را آزاد کنند. کبرا در شرایط بسیار بد روحی است و این جلسه های و تاکیدهای خانواده مقتول بر اعدام او، جزء شکنجه کشنده روحی|، هیچ پیامدی برای وی نداشته است. ما جمهوری اسلا را مسؤل می دانیم و از جمهوری اسلامی آزادی کبرا را می خواهیم، این خواست همه ما مردم ایران است

همرزمان جنبش آزادی کبرا رحمانپور، فشار را به جمهوری اسلامی باید افزایش داد. در هر کجا هستید، اعتراضات وسیعی را سازمان دهید. امضاء جمع کنید و برای مقامات بین المللی و جمهوری اسلامی نامه بدهید و بر خواست آزادی کبرا تاکید کنید

 

با احترام

منوچهر ماسوری

20050720