زندانی سیاسی سرشناس، سعید ماسوری، تهدید به اعدام شد!بازجویان جمهوری اسلامی سعید ماسوری، زندانی سیاسی سرشناس و خوشنام را که سالهاست در زندان مورد اذیت و آزار قرار می گیرد را به جرم همبستگی با زندانیان دیگر و به جرم قلب مهربانش که از کشته شدن و سرکوب فعالین سیاسی، نگران و متآثر شده بود، تهدید به اعدام کردند. بر طبق گزاشات سازمانهای مدافع حقوق بشر، تعداد دیگری از زندانیان سیاسی، از جمله خالد حردانی، تهدید به اعدام شده اند.


جمهوری اسلامی همچنان بر حربه سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام در داخل کشور تاکید می کند. اینکه روحانی با لبخد عاریتی خاتمی به ملاقات رهبران کشورهای غربی می رود، تلاشی است برای وقت خریدن، تا سعی کنند از فروپاشی حکومت اسلامی جلوگیری کنند. قدرت مافیایی حکومت اسلامی، با بحرانهای گوناگونی دست و پنجه نرم می کند. بحران اتمی و تحریمها، قوض بالا قوض برایشان شده است. سرکوب سیستماتیک زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران و دیگر اقشار مردم، نه تنها جواب نداده است بکله صدای اعتراضات مردم در گوشه و کنار ایران، همچنان به گوش می رسد. 


مردم آزادیخواه!

سازمانها و احزاب آزادیخواه!

سازمانها و گروه های مدافع حقوق بشر!

خانواده های زندانیان سیاسی که سالهاست،عزیزان خود را در پشت میلیه های آهنین زندانهای مخوف جمهوری اسلامی می بینند، از تهدید عزیزان خود به اعدام توسط بازجویان بیرحم جمهوری اسلامی، به شدت نگران شده اند و چشمان افسرده اشان منتظر اقدامات انسان دوستانی شما است. باید یکصدا به این تهدیدها و اذیت و آزارها، اعتراض کرد. سعید ماسوری زندانی سیاسی که اخلاق انسانی اش زبانزد تماهی همبندیهاش است، جرمی ندارد جز اینکه یک انسان همنوع دوست و عاشق آزادی خوشبختی مردمش است.

سعید ماسوری به مدت ۱۳ سال است که در زندان به سر می برد. سالها در انفرادی مورد اذیت و آزاد قرار گرفت و در نهایت محکوم به اعدام شد. در پی اعتراضات جهانی به این حکم غیر انسانی، سعید ماسوری به یکی از سرشناس ترین زندانیان سیاسی دهه اخیر مبدل شد. به  طوریکه جمهوری اسلامی  از وحشت گسترده تر شدن این اعتراضات، عقب نشینی کرد و حکم اعدام وی را به حبس ابد تقلیل داد.  در این سالها به سعید ماسوری حتی یکروز مرخصی نداده  اند. مادر و پدر پیر و بیمارش بارها از مقامات تقاضای یک مرخصی کوتاه برای سعید، کردند که با جواب منفی و سربالا مواجه شدند. پدر سعید بنیه سفر هر هفته به کرج را برای ملاقات ندارد و بیصبرانه منتظر است که شاید روزی سعید از در خانه وارد و شود و قلب بیمار و نحیف وی را خوشحال کند. سعید از زندان گوهر دشت (رجایی شهر) به همه انسانهای شریف سلام دارد و از همگی شما می خواهد که برای توقف اعدامها در ایران و آزادی زندانیان سیاسی، به تلاش خود همچنان ادامه دهید.


با احترام

منوچهر ماسوری

۲۸ سپتامبر ۲۰۱۳

manochermasori@yahoo.com